حضور در نمایشگاه ها و همایش های  داخلی و بین المللی

نمایشگاه بین المللی - ارومیه  Feb 2011
دوره آموزشی مدیران - شرکت صنایع آموزشی - تهران   Nov 2010
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر الکامپ  EleComp 2010 -  Nov 2010
دوره آموزشی مدیران - شرکت صنایع آموزشی - تهران  June  2010
دوره آموزشی مدیران - شرکت صنایع آموزشی - تهران  March  2010
 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر الکامپ  EleComp 2009 -  Nov 2009
نمایشگاه مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران و عراق ( اربیل ) May 2009
نمایشگاه دست آورد های علمی و تحقیقاتی ( مصلای تهران ) Feb 2009
جلسه توجیهی سیستم آموزش از راه دور - هیئت علمی دانشگاه ارومیه Nov 2008
نمایشگاه دست آورد های علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و عراق ( اربیل )  June 2008

دانشگاه صلاح الدین ایوبی